PHOTOGALLERY (2015-16)

SANSKRIT UTSAV, 2015

VISHISHTH VYAKHYAN, 2015

INAUGURATION OF NATIONAL SEMINAR ON VEDA, 2015

VALEDICTION OF PRAKRIT SHIKSHAN SHIVIR, 2015

 

 

HOME        CONTACT US        E-MAIL-: ranbirjmu@gmail.com  

Rashtriya Sanskrit Sansthan(Deemed University)
Under the Ministry of Human Resource Development,Govt. of India
(Accredited 'A' Grade by NAAC)
Shri Ranbir Campus,Kot Bhalwal,Jammu(J&K)
-181122